Bien Hoa . VN
November 9, 2016
29 o C VN

Suy giảm vốn đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, trong tám tháng đầu năm 2014, doanh số bán hàng của ngành công nghiệp điện tử của Trung Quốc tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.420 tỷ nhân dân tệ (1.040 tỷ USD).

Tuy nhiên, nhịp độ gia tăng doanh số bán hàng lại giảm 1,5 điểm phần trăm, còn kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ này cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với các bất ổn tài chính và ngân sách, cũng như vấn đề suy giảm lượng vốn đầu tư.

Tỷ lệ lợi nhuận trong bảy tháng đầu năm của lĩnh vực này giữ ở mức 4%, thấp hơn tỷ lệ lợi nhuận của toàn ngành công nghiệp, trong khi có hơn 22% các công ty báo cáo làm ăn thua lỗ. /.
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256
KEYWORD_1 KEYWORD_2 KEYWORD_3