Bien Hoa . VN
November 9, 2016
29 o C VN

Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Ban chỉ đạo thừa ủy quyền của Thủ tướng có thể quyết định cơ chế, chính sách và giải quyết vấn đề khi thực hiện các dự án điện.

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực với người đứng đầu là Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công thương và Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Phó ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng phê duyệt. Đặc biệt là các dự án trọng điểm để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội...

Đây cũng là cơ quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng...
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256
KEYWORD_1 KEYWORD_2 KEYWORD_3